Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ * Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ * ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/03/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. την τροποποίηση του Καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγροτοκτηνοτρόφων Λεωνιδίου Ο Άγιος Λεωνίδας» και την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 4673/2020».
2. Έγκριση Ισολογισμού –Απολογισμού και έκθεση πεπραγμένων οικονομικού έτους 2020
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020
4. Έγκριση εκθέσεως Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2020

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ


Συσκευασία Προϊόντος ΠΟΠ
Τσακώνικη Μελιτζάνα